Malý Davídek / Malý Pirát

Davídek letos v únoru oslavil své druhé narozeniny a jeho rodiče mu od malička říkají Malý Pirát. Tuto přezdívků Davídek dostal, kvůli těžké vrozené vývojové vadě zraku...

Davídek letos v únoru oslavil své druhé narozeniny a jeho rodiče mu od malička říkají Malý Pirát. Tuto přezdívku Davídek dostal, kvůli těžké vrozené vývojové vadě zraku. Má kombinaci diagnóz  mikroftalmus a Petersova anomálie a další vady ve struktuře oka. 

Maminka Davídka: Jedno oko skoro „nemá“ a nosí na jeho místě akrylátovou oční protézku. Na druhém oku má pak zachován pouze částečný světlocit. V praxi to znamená, že je prakticky nevidomý a už vždy bude.”

Mikroftalmus znamená, že jeho pravé oko není vyvinuté a místo něj má miniaturní nefunkční vazivovou kuličku s naznačenou zorničkou a atrofovaným zrakovým nervem. Levé oko zasáhla Petersova anomálie, která způsobila, že je Davídkovo levé oko také menší se špatně vyvinutou rohovkou, která je pokrytá zákalem.


Když se Malý Pirát narodil, nebylo jeho zrakové postižení snadné rozpoznat, protože první den hodně spal a oči moc neotvíral. Z toho důvodu na oční vadu rodiče nemohli přijít hned. Davídkovu vážnou vrozenou vadu zraku nebylo možné rozpoznat dle všech testů a screenů, které maminka podstoupila na začátku těhotenství. Jeho vada pravděpodobně vznikla někdy mezi 4.-7. týdnem těhotenstvím kvůli neznámé infekci. 

Jeden z nejtěžších momentů po narození Davídka zažili jeho rodiče a starší sestřička 5 dní po jeho porodu. Davídka museli okamžitě převést na dětskou JIP v Brně, protože se u něj projevila těžká reakce na oční kapky. Nejedl, neustále spal, rodiče jej nemohli probudit a následně přestával dýchat. Davídek tehdy strávil bez rodičů skoro týden na JIP, kteří se na něj mohli chodit dívat jen přes ochranné sklo zvenčí.

Maminka Davídka: “Obrázek doktorky běžící z ambulance s mým synem v náručí přes půlku nemocnice na JIP tak rychle, že jsem jí po porodu nestačila, mám před očima pořád a už to tak asi zůstane.”

S Davídkovou diagnózou se v naší republice narodí v průměru 1 miminko ročně a není proto zcela jasné, s čím jeho oční vada bude dál spojena… Zda bude v pořádku jeho mozek, sluch nebo další orgány.  Kvůli chybějícímu zraku měl Davídek jako miminko silně opožděný psychomotorický vývoj, který je stále nestandardní a rozhodně neodpovídá téměř tříletému dítěti. Veškeré pokroky se dějí velmi pomalu a za vydatného přispění speciálních terapií a rehabilitací, které podstupuje již od narození. Sluch má Davídek v pořádku.


Davídek se naučil chodit částečně až ve dvou a půl letech. Od miminka trpí těžkými poruchami spánku a emoční nestabilitou. Donedávna hodně křičel, všeho se bál a zároveň odmítal kontakt. Pro Davídkovi rodiče tak bylo velmi složité jezdit autem, natož MHD nebo navštěvovat jakákoliv místa s velkou koncentrací lidí.

Na základě posledního vyšetření a Davídkova aktuálního vývoje to vypadá, že by v budoucnu mohl být Davídek na docela dobré mentální úrovni. Jeho rodiče tuto informaci vnímají s velkou pokorou, jelikož jsou si vědomi, že u Davídka hraje zásadní roli věk a to, že se může spousta věcí změnit.

Maminka Davídka:Snažíme se ale dělat absolutní maximum pro to, aby měl co nejvíce podnětů, které mohou jeho mozek rozvíjet, protože právě prvních 6 let věku je v tomto pro vývoj mozku nejdůležitější.”

Malý Pirát od svého narození ušel obrovský kus cesty a rozhodně má chuť bojovat dál. S rodiči pravidelně podstupují různé rehabilitace. Například za pomoci senzorických terapií, neurorehabilitací nebo logopedie jsou vidět výsledky a Davídek se v této oblasti zlepšuje. Na základě rozvoje a zlepšení komunikačních a vyjadřovacích schopností je Davídek více klidný a projevuje větší zájem o své okolí.

Davídek s jeho rodinou bydlí v Brně a pravidelně navštěvují rehabilitační centrum Sarema, kam dochází na neurorehabilitace. Díky neurorehabilitacím Davídek může pokračovat v pokrocích, které dělá. Vize rodičů do budoucna je, aby byl co nejvíce samostatný. Rodiče by s malým Davídkem chtěli opět na tyto neurorehabilitace po Vánocích navázat. 

Pojďme společně malému Davídkovi nadělit vánoční dárek, který si sice “nerozbalí” přímo pod stromečkem, ale nesmírně mu pomůže na jeho další cestě v životě. 

Dokázali jste to!
Vybrali jste: 15000 Kč

Vybráno: 15000 Kč
Cíl: 15000 Kč
Splněno! Jste neskuteční, dokázali jste to. Tento příběh se úspěšně naplnil.

O projektu

Výuka se přesunula do online světa. Prostory školy zejí prázdnotou. Každý studuje sám, ale přesto všichni společně. Na světě však existuje něco, co nás spojuje daleko víc než jen internet. Jsou to tradice. Každý rok se studenti, vyučující i absolventi spojili, aby společně někomu pomohli. Cílem projektu je tradici Stromečku splněných přání zachovat i v této nelehké době. Iniciativu vzali do rukou studenti a absolventi NEWTON College a vytvořili projekt na své náklady. Za projektem stojí Radim Oulehla s Ondrou Machačem, kteří jsou součástí Nadačního fondu Podpořit, a Daniel Koch s Tomášem Fojtů z digitální agentury Vesmírné kuře. Více o samotném projektu a tvůrcích se dočtete na newton.today.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Za jakoukoliv zpětnou vazbu budeme moc rádi. Stačí nám napsat email na dar@vanocnipribehy.cz