Příběh klientů z Diakonie – Chráněného bydlení Ovečka

Není tajemstvím, že téma duševních onemocnění není tak časté, jako by mělo být. Příběhem Chráněného bydlení Ovečka v Brně bychom rádi toto téma přiblížili každému z vás a upozornili na to, jak je důležité vědět, že tato onemocnění existují.

Není tajemstvím, že téma duševních onemocnění není tak časté, jako by mělo být. Příběhem Chráněného bydlení Ovečka v Brně bychom rádi toto téma přiblížili každému z vás a upozornili na to, jak je důležité vědět, že tato onemocnění existují.

Chráněné bydlení Ovečka je součástí brněnské pobočky Diakonie ČCE a sídlí na Hrnčířské ulici v Brně. Diakonie navazuje na více než 150letou tradici diakonických spolků v České republice a je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb a jednička ve speciálním školství. Diakonie ČCE pomáhá každý den tisícům lidí, kteří se nacházejí v nepříznivých životních situacích a provozuje více než 150 zařízení po celé ČR.

To, co činí Chráněné bydlení Ovečka výjimečným je, že když vstoupíte do čtyřpodlažního domu, čeká zde na vás úžasná a rodinná atmosféra. Tu tvoří pracovníci svým pozitivním přístupem a samozřejmě také klienti toho chráněného bydlení.

Kdo jsou klienti Ovečky? Jsou to právě dospělí lidé, kteří trpí dlouhodobým duševním onemocněním, a to s různými druhy psychotických, afektivních a úzkostných poruch, kteří jsou vlivem duševní nemoci omezeni ve své soběstačnosti a potřebují službu chráněného bydlení jako podporu. Jedná se o osoby, které nejsou schopny samy ani s pomocí rodiny zajistit své životní potřeby nebo jim rodinné prostředí nevyhovuje a mají zájem žít samostatně v chráněných podmínkách.

Chráněné bydlení ovečka Diakonie Brno - sázení

Posláním Chráněného bydlení Ovečka je především umožnit dospělým lidem s duševním onemocněním žít běžným způsobem života v bezpečném domácím prostředí. Součástí tohoto poslání je, aby se klienti Ovečky stali součástí naší společnosti tím, že jsou podporováni v nacvičování v jejich soběstačnosti. Pokud jsou klienti dostatečně připraveni a mají dostatečné možnosti, mohou se osamostatnit a žít samostatně v přirozeném prostředí.

Chráněné bydlení přijímá klienty ve věkovém rozmezí 18-70 let a je určené pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním, kterými jsou: schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy, afektivní poruchy (poruchy nálady) nebo neurotické, stresové a somatoformní poruchy.

Navzdory svému hendikepu mohou tito lidé v chráněném bydlení žít běžným způsobem života v bezpečném domácím prostředí. Součástí Ovečky jsou pracovníci, kteří si stanovili cíle, kterými dosáhnou tohoto bezpečného prostředí a již zmiňované pozitivní atmosféry! Mezi cíle pracovníků patří to, aby každý klient během pobytu v CHBO získal schopnosti a dovednosti potřebné pro samostatný život v přirozeném prostředí, klienti jsou maximálně podporováni v navazování a udržování kontaktů s rodinou a jejich přáteli. Klient je také veden k zodpovědnému přístupu ke své nemoci.

Diakonie Brno

Když jsme se týmem Podpořit mohli poprvé v loňském roce podívat do Ovečky, klienti nám řekli jednu důležitou věc. Tou věcí byl odraz současné situace, která je s námi již přes rok, a to situace spojená s COVID-19. Klienti nám tehdy vyprávěli, jak se necítí dobře, situaci nechápou a jsou rozrušeni tím, že se nemohou 100% vidět se svými blízkými nebo chodit do práce. Mezi další úskalí patřily běžné látkové roušky, které si někteří klienti nedokázali zavázat.

Po návštěvě a konzultaci s týmem Chráněné bydlení Ovečka, jsme se rozhodli vybrat částku 15 855 Kč, která bude rozdělena na nákup respirátoru FFP2 a hygienických potřeb. Nyní bydlí v Ovečce 15 klientů, kteří na své cestě za osamostatněním každý den dělají běžné činnosti, jako například uklízení svých pokojů a společných prostor. Tato činnost vede k tomu, aby si klienti uvědomili, jak je důležitá čistota prostředí, ve kterém žijí. Z vybrané částky se tak pořídí i čistící prostředky, které budou klienti denně používat.

Základní principy Chráněného bydlení Ovečka – Diakonie Brno

Zachování důstojnosti

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka podporují sebevědomí klienta, váží si každého člověka jako jedinečné bytosti, vyzdvihují jeho kladné stránky a chrání jeho lidská práva. Pracovníci Diakonie – Chráněného bydlení Ovečka se při poskytování péče řídí osobními cíli, potřebami a přáními klienta. Snaží se reagovat na změny a službu časově a obsahově co nejvíce přizpůsobit klientovi.

Podpora soběstačnosti

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka podporují fyzickou a psychickou stránku klienta tak, aby byl v co nejvíce úkonech soběstačný a nezávislý na druhé osobě.

Individuální přístup

Pracovníci Diakonie – Chráněného bydlení Ovečka pracují v týmu, sdílejí znalosti, informace a zkušenosti. Umí řešit konflikty a neshody. Umí přijímat i poskytovat zpětnou vazbu.

Profesionální přístup

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka udržují svůj vztah s klientem na profesionální úrovni, dbají na zvyšování a udržování kvality poskytovaných služeb.

Přispějte na tento příběh

Vybráno: 0 Kč
Cíl: 15000 Kč
Přijetí darů

1,4 % z transakce putuje společnosti STRIPE za poskytnutí bezpečné platební brány.

Zabezpečeno pomocí brány stripe.com

O projektu

Výuka se přesunula do online světa. Prostory školy zejí prázdnotou. Každý studuje sám, ale přesto všichni společně. Na světě však existuje něco, co nás spojuje daleko víc než jen internet. Jsou to tradice. Každý rok se studenti, vyučující i absolventi spojili, aby společně někomu pomohli. Cílem projektu je tradici Stromečku splněných přání zachovat i v této nelehké době. Iniciativu vzali do rukou studenti a absolventi NEWTON College a vytvořili projekt na své náklady. Za projektem stojí Radim Oulehla s Ondrou Machačem, kteří jsou součástí Nadačního fondu Podpořit, a Daniel Koch s Tomášem Fojtů z digitální agentury Vesmírné kuře. Více o samotném projektu a tvůrcích se dočtete na newton.today.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Za jakoukoliv zpětnou vazbu budeme moc rádi. Stačí nám napsat email na dar@vanocnipribehy.cz